Hospital de Santo André, EPE - Leiria (CHLP, EPE)

Rua das Olhalvas. Pousos
2410-197 Leiria
Portugal
PT
39° 44' 30.2172" N, 8° 47' 41.1792" W